Thẻ: thi công

Thiết kế tổ chức thi công – PGs Lê Văn Kiểm

Thiết kế tổ chức thi công – PGs Lê Văn Kiểm Link download: Thiết kế

Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

Thiết kế lắp đặt thang máy 500Kg

Thiết kế lắp đặt thang máy 500Kg Link download: Thiết kế lắp đặt thang máy

Thi công bê tông cốt thép – PGs Lê Văn Kiểm

Thi công bê tông cốt thép – PGs Lê Văn Kiểm Link download: Thi công

Tổng Quan Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình – Hoàng Thọ Vinh

Tổng Quan Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình – Hoàng

TLXD – MICROSOFT PROJECT trong XD

TLXD – MICROSOFT PROJECT trong XD Link download: TLXD – MICROSOFT PROJECT trong XD

Tính toán thi công

Tính toán thi công Link download: Tính toán thi công

Công nghệ sử dụng dung dịch khoan Super MUD

Công nghệ sử dụng dung dịch khoan Super MUD Link download: Công nghệ sử dụng

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây