Thẻ: quản lý dự án

Sách hướng dẫn thực hiện quản lý dự án

Sách hướng dẫn thực hiện quản lý dự án Link download: Sách hướng dẫn thực

Quản lý dự án trên một trang giấy Clark A Campbell

Quản lý dự án trên một trang giấy Clark A Campbell Link download: Quản lý

Quản trị dự án – Những nguyên tắc căn bản

Quản trị dự án – Những nguyên tắc căn bản Link download: Quản trị dự

Quản lý dự án – Cẩm nang quản lý hiệu quả

Quản lý dự án – Cẩm nang quản lý hiệu quả Link download: Quản lý

Quản lý dự án công trình xây dựng – Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý

Quản lý dự án công trình xây dựng – Viện nghiên cứu và đào tạo

Quản lý dự án – Stephen Barker

Quản lý dự án – Stephen Barker Link download: Quản lý dự án – Stephen

QLDA Kỹ thuật công nghệ và thực thi

QLDA Kỹ thuật công nghệ và thực thi Link download: QLDA Kỹ thuật công nghệ

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý các dự án lớn và nhỏ

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý các dự án lớn và nhỏ Link

Các Nguyên Lý Quản Lý Dự Án – Bùi Ngọc Toàn

Các Nguyên Lý Quản Lý Dự Án – Bùi Ngọc Toàn Link download: Các Nguyên

Giáo trình Quản lý dự án – Tiến sĩ Nguyễn Minh Nghị

Giáo trình Quản lý dự án – Tiến sĩ Nguyễn Minh Nghị (Eng) Link download: