Thẻ: concrete

Tính toán độ võng sàn BTCT theo TCVN 5574-2012 – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons

Tính toán độ võng sàn BTCT theo TCVN 5574-2012 – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa –

Thiết kế sàn phẳng Bubble deck & U-Boot Beton – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons

Thiết kế sàn phẳng Bubble deck & U-Boot Beton – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa –

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép – Gs. Nguyễn Đình Cống

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép – Gs. Nguyễn Đình Cống Link

Tính toán sàn phẳng bê tông dự ứng lực – Nguyễn Hoàn Thu Thủy

Tính toán sàn phẳng bê tông dự ứng lực – Nguyễn Hoàn Thu Thủy Link

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002 – PGs.Ts. Trần Mạnh Tuân

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002 – PGs.Ts.

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo – PGs.Ts. Nguyễn Viết Trung

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo – PGs.Ts.

Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép – PGs.Ts. Nguyễn Hữu Lân

Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép – PGs.Ts. Nguyễn Hữu Lân Link download:

Thiết kế vách lõi cứng nhà cao tầng – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons

Thiết kế vách lõi cứng nhà cao tầng – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons

Thiết kế thành phần bê tông – Phạm Huy Chính

Thiết kế thành phần bê tông – Phạm Huy Chính Link download: Thiết kế thành

Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước – PGS. Phan Quang Minh

Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước – PGS. Phan Quang Minh Link download: