Thẻ: cơ học

Cơ Học Đá (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) – Pgs. Ts. Võ Trọng Hùng

Cơ Học Đá (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) – Pgs. Ts. Võ Trọng Hùng

Cơ Học Đá (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) – Nguyễn Sỹ Ngọc

Cơ Học Đá (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) – Nguyễn Sỹ Ngọc Link download:

Công trình trên đất yếu – Trần Quang Hộ

Công trình trên đất yếu – Trần Quang Hộ Link download: Công trình trên đất

Xây dựng công trình trên nền đất yếu trong điều kiện ở Việt Nam – Lareal Nguyễn Thành Long

Xây dựng công trình trên nền đất yếu trong điều kiện ở Việt Nam –

Thiết Kế và Thi Công Nền Đắp Trên Đất Yếu – Nguyễn Quang Chiêu

Thiết Kế và Thi Công Nền Đắp Trên Đất Yếu – Nguyễn Quang Chiêu Link

Thí Nghiệm Đất Hiện Trường Và Ứng Dụng Trong Phân Tích Nền Móng – Gs. Ts. Vũ Công Ngữ

Thí Nghiệm Đất Hiện Trường Và Ứng Dụng Trong Phân Tích Nền Móng – Gs.

Tổng Quan Về Công Nghệ Móng Cọc Và Công Tác Kiểm Tra Chất Lượng Thi Công – Bộ Xây Dựng

Tổng Quan Về Công Nghệ Móng Cọc Và Công Tác Kiểm Tra Chất Lượng Thi

Bài Giảng Cơ Học Đất – Ths.Trần Minh Tùng

Bài Giảng Cơ Học Đất – Ths.Trần Minh Tùng Link download: Bài Giảng Cơ Học

Đề thi tường chắn đất 2014 – Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Đề thi tường chắn đất 2014 – Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh Link download:

Bảng tính tải ngang móng cọc – Ks.Nguyễn Đình Huy Hoàng

Bảng tính tải ngang móng cọc – Ks.Nguyễn Đình Huy Hoàng Link download: Bảng tính