Thẻ: cơ học đất

Móng Cọc Phân Tích Và Thiết Kế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) – Vũ Công Ngữ

Móng Cọc Phân Tích Và Thiết Kế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) – Vũ

Móng cọc khoan nhồi – PGS. TS Nguyễn Hữu Thái

Móng cọc khoan nhồi – PGS. TS Nguyễn Hữu Thái Link download: Móng cọc khoan

Giải pháp xử lý nền móng Top-Base – Ths. Đỗ Đức Thắng

Giải pháp xử lý nền móng Top-Base – Ths. Đỗ Đức Thắng Link download: Giải

Gia tải chân không rút ngắn thời gian cố kết đất yếu dưới công trình – PGs Lê Kiều

Gia tải chân không rút ngắn thời gian cố kết đất yếu dưới công trình

Cơ Học Đất Tập 1 (NXB Giáo Dục 1997) – Trịnh Văn Cương

Cơ Học Đất Tập 1 (NXB Giáo Dục 1997) – Trịnh Văn Cương Link download:

Cơ Học Đất Cho Đất Không Bão Hòa Tập 2 (NXB Giáo Dục 2000) – Nguyễn Công Mẫn

Cơ Học Đất Cho Đất Không Bão Hòa Tập 2 (NXB Giáo Dục 2000) –

Cơ Học Đất Cho Đất Không Bão Hòa Tập 1 (NXB Giáo Dục 1998) – Nguyễn Công Mẫn

Cơ Học Đất Cho Đất Không Bão Hòa Tập 1 (NXB Giáo Dục 1998) –

Cơ Học Đất (NXB Xây Dựng 2006) – Phan Hồng Quân

Cơ Học Đất (NXB Xây Dựng 2006) – Phan Hồng Quân Link download: Cơ Học

Cơ học đất – GS.Cao Văn Chí – ĐHTL

Cơ học đất – GS.Cao Văn Chí – ĐHTL Link download: Cơ học đất –

Công Nghệ Thi Công Cọc Khoan Nhồi Và Tường Barret – Nguyễn Hồng Quang

Công Nghệ Thi Công Cọc Khoan Nhồi Và Tường Barret – Nguyễn Hồng Quang Link