Sổ tay chọn máy thi công xây dựng – Nguyễn Tiến Thụ