Lắp dựng tháp vô tuyến điện và tháp điện vượt sông – PGs.Lê Kiều