Giám Sát Thi Công Và Nghiệm Thu Nền Và Móng Công Trình – Pgs. Ts. Lê Kiều