Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi – Gs Nguyễn Văn Quảng