Giáo Trình Sức Bền Vật Liệu Tập 2 – Gs.Ts.Phan Kì Phùng