Hướng dẫn thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước trong xây dựng nhà cao tầng

0 Comments

Hướng dẫn thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước trong xây dựng nhà cao tầng – Trường đại học kiến trúc Hà Nội

Link download:

Hướng dẫn thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước trong xây dựng nhà cao tầng

Categories:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *