Bê tông cường độ cao và chất lượng cao – GT.TS.Phạm Duy Hữu