Bài Toán Ngược Trong Cơ Học Vật liệu – Cố GS. Bùi Huy Đường, bản dịch của GS. Nguyễn Đông Anh, NXBXD 1996

0 Comments

Bài Toán Ngược Trong Cơ Học Vật liệu – Cố GS. Bùi Huy Đường, bản dịch của GS. Nguyễn Đông Anh, NXBXD 1996

Link download:

Bài Toán Ngược Trong Cơ Học Vật liệu – Cố GS. Bùi Huy Đường, bản dịch của GS. Nguyễn Đông Anh, NXBXD 1996

Categories:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *