Báo cáo Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hệ cản ma sát để giảm chấn cho công trình chịu tải trọng động đất – PGs Ts Chu Quốc Thắng

0 Comments

Báo cáo Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hệ cản ma sát để giảm chấn cho công trình chịu tải trọng động đất – PGs Ts Chu Quốc Thắng

Link download:

Báo cáo Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hệ cản ma sát để giảm chấn cho công trình chịu tải trọng động đất – PGs Ts Chu Quốc Thắng

Categories:

Trả lời