Thiết kế sàn phẳng Bubble deck & U-Boot Beton – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons

0 Comments

Thiết kế sàn phẳng Bubble deck & U-Boot Beton – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons

Link download:

Thiết kế sàn phẳng Bubble deck & U-Boot Beton – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons

Categories:

1 thought on “Thiết kế sàn phẳng Bubble deck & U-Boot Beton – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons”

  1. trần văn sinh viết:

    mình muốn tìm hiểu loại sàn này

Trả lời